Konferencia                         Pszichoterápiás Tanács                        Facebook
Copyright 2018 MASZKPTE 

A Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesület elnöksége tagfelvételi felhívást tesz közzé:

Az egyesület 2022.05.06-án 17h-kor közgyűlést tart. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a tagfelvételi belépési nyilatkozat elfogadása az Alapszabály II.1.1-3. pontjai szerint:

"Az Egyesület rendes tagja lehet minden cselekvőképes, magyar vagy külföldi állampolgárságú, nagykorú, természetes személy, aki a jelen alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja, ennek rendelkezéseit és az Egyesület Etikai Kódexében foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja, tagdíjfizetési kötelezettségének határidőre eleget tesz, valamint az Egyesület Tanulmányi Bizottsága által elfogadott személyközpontú tanácsadó vagy személyközpontú pszichoterapeuta végzettséggel rendelkezik. A tagsági viszony létesítése iránti kérelmet két rendes tag ajánlásával, írásbeli belépési nyilatkozatban kell az Elnökség felé benyújtani. A belépési nyilatkozat elfogadásáról az Elnökség előzetes javaslata alapján legközelebbi (legkésőbb az éves, rendes) Közgyűlés dönt.

  Az Egyesület pártoló tagja lehet minden magyar vagy külföldi állampolgárságú, cselekvőképes, nagykorú, természetes személy, aki a jelen alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja, ennek rendelkezéseit és az Egyesület Etikai Kódexében foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja és belépéssel egyidejűleg egyszeri anyagi hozzájárulás teljesítését vállalja A belépési nyilatkozat elfogadásáról a Közgyűlés dönt.

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki az Egyesület tudományágainak valamelyikében kiemelkedő értékű munkásságot fejt ki, és ennek megfelelő eredményeket ér el. A tiszteletbeli tagot az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés választja meg."
  

A fentiek szerinti belépési nyilatkozatokat az elnökség az szemelykozpontu.egyesulet@gmail.com
és a: kanvasiferencne@gmail.com e-mail címre várja 2022. április 20-ig.


MASZEPTE Elnökség